Đảm bảo an ninh

Lựa chọn dự án

Nhóm đầu tư thu thập và trích xuất các dự án chất lượng cao

Bảo mật công nghệ

Dựa trên nền tảng phát triển độc lập của Aliyun, mã hóa truyền HTTPS.

Nền điện

Đơn vị thành viên của Liên minh Đầu tư Trung Quốc, đơn vị danh dự của China Investment Strength, đơn vị hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc, thành viên của ngôi nhà của các nhà đầu tư điện ảnh

Bảo mật thông tin

Thông tin đăng ký của nhà đầu tư, thông tin giao dịch tài khoản và các thông tin khác sẽ được mã hóa, không bị tội phạm đánh cắp. Chúng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin tài khoản, thông tin ngân hàng của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào dưới bất kỳ hình thức nào.