Doanh thu

Cách tính doanh thu đầu tư phim?

(1) Sau khi bộ phim được phát hành, tất cả doanh thu phòng vé sẽ được ghi lại vào hệ thống bán vé điện tử và dữ liệu sẽ được tổng hợp thống nhất cho Văn phòng Quỹ đặc biệt của ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc. được sử dụng làm cơ sở cho việc chia sẻ tài khoản giữa các bên. Trước hết, thuế kinh doanh đặc biệt là 3,3% và quỹ đặc biệt 5% sẽ được trả cho tất cả doanh thu của phim. 91,7% còn lại được coi là "doanh thu phòng vé có thể phân phối".

(2) Trong các phòng vé có thể được chia thành các tài khoản, các rạp chiếu phim sẽ giữ 57%, và China Film Digital sẽ giữ lại 1-3% cho phí đại lý phân phối. 40-42% còn lại thuộc về các nhà sản xuất và phân phối phim. Nhà phân phối phim sẽ tính từ 5 đến 15% doanh thu phòng vé thuộc về nhà phân phối phim làm phí đại lý phân phối, tức là 2-6% doanh thu phòng vé có thể phân phối được dùng làm phí đại lý phân phối.

(3) Trong nhiều trường hợp, nhà phân phối thanh toán trước cho việc quảng bá và phân phối phim, trong trường hợp đó, nhà phân phối sẽ tính 12-20% phí phân phối đại lý, nếu nhà phát hành cam kết bảo lãnh, mua lại, trả trước tiền sản xuất chi phí, v.v., phí đại lý phân phối cao hơn sẽ được tính.

(4) Công thức doanh thu phòng vé mà nhà sản xuất thu hồi là: 1 * (1-0,033-0,05) * 40% * (1-0,1) = 0,33, là phần của nhà sản xuất trong các trường hợp bình thường. doanh thu phòng vé cuối cùng là 100 triệu RMB sẽ thu về khoảng 33 triệu RMB doanh thu phòng vé.

Có một công thức đơn giản để tính toán:

Tỷ trọng đầu tư = (Số tiền đầu tư) / (chi phí phim)

Lợi nhuận dự kiến ​​= (Dự báo phòng vé) * 33% * (Tỷ trọng đầu tư)

 

Ví dụ :

Nếu đầu tư 100.000,00 RMB, chi phí Phim là 100 triệu RMB, và doanh thu phòng vé là 1 tỷ,

Sau đó, cuối cùng bạn có thể nhận được tổng số ít nhất là 330,000.00 RMB.

Như bên dưới:

Số tiền đầu tư ¥ 100.000,00
Dự báo phòng vé ¥ 1.000.000.000,00
Chi phí phim ¥ 100.000.000,00

Tính toán ngay bây giờ

Tỷ trọng đầu tư = (Số tiền đầu tư) / (chi phí phim)

= 100000/100000000 = 0,1%

Doanh thu dự kiến ​​= (Dự báo phòng vé) * 33% * (Tỷ trọng đầu tư)

= 1000000000 * 33% * 0,1% = 330,000 RMB